O nás


     Architektonická kancelář Ing. arch. Tomáše Šonovského je specializována na projektovou a inženýrskou činnost v oblasti výstavby občanských, bytových, sportovních a dalších staveb. Podle projektů kanceláře se realizují stavby v okolí Ostravy již od roku 1993.

     Ing. arch. Šonovský se narodil v Ostravě, kde vystudoval střední všeobecně vzdělávací školu s maturitou. Je absolventem Vysokého učení technického v Brně, fakulty stavební, oboru architektura.

     Po absolvování studia nastoupil do Obchodního projektu Ostrava, kde pracoval do roku 1992 jako projektant a vedoucí projektant. V Obchodním projektu samostatně vypracovával architektonické návrhy staveb obchodu a služeb, koordinoval prováděcí projekty a prováděl autorské dozory na stavbách. Je autorem mnoha staveb prodejen, restaurací a nákupních středisek. Mimo Obchodní projekt vytvářel prostřednictvím Díla, podniku Českého fondu výtvarného umění architektonické návrhy a projekty významných veřejných interiérů.

     V roce 1992 založil soukromou Architektonickou kancelář. Ing. arch. Šonovský vypracovává architektonické návrhy staveb, zajišťuje komplexní dodávku projektových prací, provádí inženýrskou činnost, autorský a technický dozor na stavbách. Je odpovědný za kvalitu, bezchybnost, dodržení termínu a koordinaci projektových prací.

    Na projektech pracují autorizovaní projektanti, kteří v praxi prokázali své schopnosti. Kvalita projektových prací, které architektonická kancelář expeduje, se projevila na realizovaných stavbách. Ing.arch. Šonovský je od roku 1993 autorizovaným architektem Českou komorou architektů.

Komentáře jsou vypnuty.