Obnova zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Obnova zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí


Autor architektonického řešení, hlavní inženýr projektu, autorský dozor stavby: Ing. arch. Tomáš Šonovský

 

 

  1. ETAPA OBNOVY

Projekt stavby: 2001

Realizace stavby:  2001 – 2002

 

  1. ETAPA OBNOVY

Projekt stavby: 2014 – 2017

Realizace stavby: 2017

Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí je renesanční, památkově chráněná stavba. Po staletí si zachovala svou renesanční podobu. V době baroka byla přistavěna věž s bání, která byla ke konci války sestřelena. Provizorní stanová stříška je na zámku dodnes.

V první etapě oprav bylo stavebně upraveno přízemí pro kanceláře obecního úřadu. Sklep, ve kterém je dnes umístěna restaurace, byl prohlouben a upraven. Kolem zámku byl založen park s novými terénními úpravami a chodníky.

V druhé etapě bude znovu postavena barokní věž podle nejstarší dochované fotografie. Obnovena bude také sgrafitová výzdoba a omítky. Okna a dveře budou vyměněny a střecha se opatří novou pálenou krytinou.

Do druhého podlaží navrhujeme umístit novou knihovnu, representativní prostory a sociální zařízení.

 

Komentáře jsou vypnuty.