Sportovní hala v Brušperku

Sportovní hala v Brušperku

 

Autor architektonického řešení, hlavní inženýr projektu, autorský a technický dozor stavby: Ing. arch. Tomáš Šonovský

Projekt stavby: 2005

Realizace stavby:  2006 – 2007

Sportovní hala byla přistavěna k budově základní školy v Brušperku. Šatny sportovců jsou umístěny v bývalé tělocvičně rozdělené vloženým stropem.

Velikost hrací plochy je 45 x 24m a umožňuje umístění několika sportovních hřišť. Tribuna je navržena pro 234 sedících diváků.

Nosná konstrukce haly je ocelová, s rozponem 30m. Stropní vazníky jsou vynášeny táhly. Navržené statické řešení umožnilo umístit novou halu ke stávající, nepodsklepené budově a maximálně využít stísněný pozemek.

Komentáře jsou vypnuty.